SPLOŠNE INFORMACIJE

Na Oš Dutovlje deluje učbeniški sklad (US) iz katerega si učenci lahko vsako šolsko leto izposojajo učbenike, ki jih pri pouku 

potrebujejo. Izposoja je brezplačna. Učenci si učbenike izposodijo 1. šolski dan, v zadnjem tednu pouka, pa jih vračajo. Prilagamo sezname učbenikov in delovnih zvezkov ter potrebščin za šolsko leto 2020/21.

Po 12. členu Pravilnika o upravljanju šolskih skladov je uporabnik sklada dolžan plačati odškodnino, če konec leta vrne poškodovan ali uničen učbenik, ali ga ne vrne. Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika. (Uradni list RS, št. 12/20)

S šolskim letom 2020/21 bodo učenci 1., 2. in 3. razreda upravičeni do brezplačnih učnih gradiv – stroške bo krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenci bodo gradiva prejeli prvi šolski dan.

INFORMACIJE ZA ŠOLSKO LETO 2021/22