Šolska knjižnica

Delo v šolski knjižnici je sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. Knjižničarka se s svojim delom na različne načine vključuje v pouk in ostale dejavnosti.

Njen glavni cilj je vzgoja samostojnega in aktivnega uporabnika vseh vrst knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov. Za dosego tega cilja poteka v knjižnici individualno pedagoško delo ob izposoji, delo s skupinami pri urah knjižnično-informacijskih znanj in bralna značka – oblika vzpodbujanja leposlovnega branja, ki pomaga učence vzgojiti v vseživljenjske bralce.

KONTAKTI

Tel. št. Knjižnice:  05/7318256

URNIK

vsak dan 7.00-15.00

Dostopnost