DELAVCI ŠOLE v šolskem letu 2022/2023:

 

Z. Š. IME IN PRIIMEK PREDMET GOVORILNA URA
1 VLADIMIR BENSA
MME, ROM;
računalnikar
po dogovoru
2 NADJA BRATINA BERČAN GUM; MPZ, OPZ SRE. 3. šol. ura
3 NINA INTIHAR
ZGO, DKE PET. 3. šol. ura
4 DOROTEJA
KAVČIČ
NAR, BIO, GOS;
SPH 7. r., NPH 9. r.;
vodja šolske prehrane
PON. 3. šol. ura
5 BARBARA
KOVAČ JURANČIČ
TJA PET. 3 šol. ura
6 IRIS LISJAK KEM;
POK
PON. 3. šol. ura
7 VLASTA
MARKOČIČ
LUM;
LS
PON. 5. šol. ura
8 BOJAN MIKLAVEC ŠPO;
ŠZZ 7. r., IŠP 8. r., ŠSP 9. r.;
NŠP
SRE. 1. šol. ura
9 BARBARA MILAVEC
GEO, TVZ SRE. 4. šol. ura
10 LEJLA RAMIREZ ŠPO;
IŠP 8. r., ŠSP 9. r. OPB 3, NŠP
ČET. 3. šol. ura
11 IRENA RUSTJA N2N po dogovoru
12 STAŠA STREHAR II1, II2; N2I;
ITJ krožek
po dogovoru
13 TOMAŽ ŠPEGELJ SLJ, OPB SRE. 3. šol. ura
14 MATEJ ŠTOLFA TIT ČET. 3. šol. ura
15 LUCIJA URŠIČ MAT, FIZ ČET. 2. šol. ura
16 LJUBOMIR VASIĆ TJA, RAD TOR. 4. šol. ura
17 JAKA VIŠNJEVEC MAT PON. 4. šol. ura
18 SARA ŽAGAR SLJ TOR. 4. šol. ura
19 ANDREJA MOČNIK svetovalna delavka, DSP, psihologinja po dogovoru
20 KATJA ZUPANČIČ svetovalna delavka, DSP, psihologinja po dogovoru
21 LOREDANA
ŠTEMBERGER
knjižničarka, pomočnica ravnateljice po dogovoru
22 MIRANDA NOVAK ravnateljica po dogovoru

 

Razredna stopnja v Tomaju
1 LAVRA KONIČ
SRE. 2. šol. ura 1. r., 2. r. Tomaj 9 (3+6)
2 VIDA PIPAN SRE. 1. šol. ura 3. r., 4. r. Tomaj 10 (6+4)
3 VALENTINA NOVIČ
TOR. 3. šol. ura 5. r. Tomaj 13
4 BARBARA ŠKABAR
TOR. 4. šol. ura PB1 Tomaj
(1. r., 2. r., 3. r.)
 
5 LARA BLAGONJA
TOR. 3. šol. ura (Dutovlje) PB2 Tomaj
(4. r., 5. r.) TJA 1.–3. r.
 

 

Razredna stopnja v Dutovljah
1

TINA OREL OSTROUŠKA

PETRA MALALAN

ČET. 4. šol. ura 1. r. Dutovlje 19
2 NATAŠA BRIC SRE. 3. šol. ura 2. r. Dutovlje 22
3 NATAŠA VRABEC FON SRE. 4. šol. ura 3. r. Dutovlje 21
4 ANITA UKMAR TOR. 3. šol. ura 4. r. Dutovlje 16
5 TANJA PLANINŠČEK ČET 4. šol. ura 5. r. Dutovlje 20
6 IRIS GREGORČIČ
PET. 4. šol. ura OPB 1  
7 MIRIJAM KRAŠNA ŠTOKA
TOR. 5. šol. ura OPB 2  
8 LEJLA RAMIREZ ČET. 3. šol. ura OPB 3  

 

Administrativno-tehnični delavci
1 FRANC BOŽJAK hišnik
2 ALENKA FAJDIGA kuharska pomočnica
3 VOJKO HREŠČAK glavni kuhar
4 KARMEN IVANČIČ gospodinjec
5 SABINA KOBAL poslovna sekretarka
6 TANJA KOCINA računovodkinja
7 VIDA KRSTAN kuharica
8 MIRA MILINKOVIĆ čistilka
9 DARJA MOČNIK čistilka
10 MILENA ŠTOK čistilka
11 MARJETA ŠVARA kuharska pomočnica
12 MILENA TAVČAR / JERNEJA STARC kuharica
13 RAHMANE TAVČAR čistilka
Dostopnost