VPIS V PRVI RAZRED

Vpis otrok v 1. razred osnovne šole poteka v mesecu februarju. Starši opravijo vpis za otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Starši boste o točnih terminih vpisa obveščeni z vabilom.