VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE 

 

Tako izkušnje kot številne raziskave o naravi učenja ter socialnih odnosih v šoli nam potrjujejo, da sta dobro počutje in klima kot učinka varnega in spodbudnega učnega okolja pomembna dejavnika učne zavzetosti in uspešnosti. Pri tem pa seveda z dobrim počutjem ne mislimo na lagodnost, pasivnost ali čutno ugodje, ampak na aktivno oziroma polno vključenost v učni proces in v dejavnosti, ki jih učenci doživljajo kot smiselne, ter v skupino, v kateri se čutijo sprejete in vključene. Raziskave različnih disciplin z nevroznanostjo vred (OECD) pojasnjujejo, da je za učinkovit učni proces pomembno tako to, da se učenci vanj čutijo vključeni tudi s čustvi (da jim je pouk zanimiv, smiseln, da jih nagovarja in angažira), kot to, da so v njem varni, povezani, spodbujeni, da jih ni strah in jih ne skrbi, ampak doživljajoobčutek kompetentnosti o naravi učenja. To ne pomeni varljive tolažbe in popuščanja, ampak kombinacijo spodbudnosti in odločnosti (ang. »warm demander«), strukture in podpore oziroma opore, visokih pričakovanj, a realističnih ter podprtih z ustrezno stopnjevanim učiteljevim vodenjem. 

 

 

PRIMERI DOBRE PRAKSE ZA STARŠE

  • Napotki kako sezogniti 6 pogostim napakam pri motiviranju otrok za učenje in domače naloge.
  • Ali obstajajo pravila v zvezi z domačimi nalogami? Da! – poglej tukaj
  • Nekaj namigov, kako so lahko starši tudi drugače vključeni v šolo
Dostopnost