SVET STARŠEV v šolskem letu 2020/2021:

Podružnična šola v Tomaju

1. r., 3. r. Zdenka Starc
2. r., 4.r Mara Žerjal
5. r. Ana Pipan

Matična šola v Dutovljah

1. r. Danijela Pipan
2. r. Alenka Rudež Nabergoj
3. r. Mateja Daneu Lavrnja
4. r. Maja Sedmak Cvelbar
5. r. Andreja Gregorič Miklavec
6. a Suzana Skok
6. b Sonja Križaj
7. a Alen Luin
7. b Darja Žnidaršič
8. a Petja Grmek
8. b Aleš Križaj
9. a Elena Guštin
9. b Tanja Ščuka

Predsednica sveta staršev je Sonja Križaj.