Svetovalna služba v času, ko je šola zaprta
Svetovalna delavka je učencem in staršem na voljo tudi v času, ko je šola zaprta.

Na psihologinjo se lahko obrnete prek e-pošte v e-asistentu. V e-sporočilu na kratko opišite vašo stisko, vprašanje, dilemo… in navedite telefonsko številko, na katero vas bo, če bo potrebno, poklicala. Pomembno pa je vedeti, da tak način komuniciranja ni enak osebnemu pogovoru.

Kam po pomoč ob pojavu večjih težav?

Psihološka pomoč društva psihologov Slovenije.

TOM, Telefon za otroke in mladostnike v stiski (tel.: 116 111)

TOM ponuja tudi obsežen seznam drugih organizacij, ki nudijo pomoč.

Društvo za nenasilno komunikacijo

Spletna stran za mladostnike

tosemjaz.net

Lokalne organizacije

Center za socialno delo Sežana

Policijska postaja Sežana

Zdravstveni dom Sežana

Rdeči križ Sežana

Dostopnost