Osnovna šola Dutovlje že več kot 10 let sodeluje v projektu Zdrava šola. Z različnimi dejavnostmi spodbujamo in krepimo zdravje na vseh področjih – telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem zdravju.

K zdravju pristopamo celostno. Vsebine zdravja posredujemo preko učnega načrta, z različnimi projekti in dejavnostmi, ki so usmerjene v zdrav življenjski slog, s spodbujanjem sodelovanja staršev, lokalne skupnosti, zdravstvene službe in drugih institucij.

V letošnjem šolskem letu smo se vključili tudi v projekt Evropske mreže zdravih šol v sodelovanju z Erasmus+ »School Health in Europe for Active and Healthy Ageing” (SHE4AHA)«. Cilj projekta je vplivati na zdravo staranje preko promocije zdravega življenjskega sloga že v otroštvu. OŠ Dutovlje je ena od 15 pilotnih evropskih šol, ki promovirajo zdravje. Konkretne izkušnje in priporočila pilotnih šol bodo ob koncu projekta predstavljene v priročniku Evropske mreže zdravih šol.

Učitelji smo za ta namen pripravili posebno knjižico Dutomajček v zdravi šoli. S pomočjo zajčka Dutomajčka bodo otroci na igriv način spoznali vsebine, povezane z zdravim načinom življenja in se naučili, kako bolje skrbeti za svoje zdravje. Knjižica zajema vsa področja zdravja (gibanje, zdrava prehrana, dobro počutje, skrb za ljudi in naravo, čuječnost, dobrodelnost …) in je zasnovana tako, da se v izbrane aktivnosti lahko vključi cela družina. V juniju 2023 bomo sodelujoče povabili na zaključni dogodek, na katerem se bomo družili in zabavali ob zdravih aktivnostih.

         

Dostopnost