Zdrava šola

--------------------------------------------------


--------------------------------------------------
... v šolskem letu 2018/2019:
--------------------------------------------------

Dan zdrave šole in Evropski športni dan - sobota, 29. 9. 2018

V soboto, 29. 9. 2018, smo na naši šoli organizirali poseben dan dejavnosti, na katerem smo obeležili Dan zdrave šole, Evropski teden športa in pripomogli k čistejši okolici in tako čistejši Sloveniji (akcija Očistimo Slovenijo).

OŠ Dutovlje je že 10 let vključena v projekt Zdrava šola. Z raznimi organiziranimi dejavnostmi in vsakodnevnimi dejanji skrbimo za telesno in duševno zdravje naših učencev. V delavnicah, ki smo jih izvedli to soboto, so si učenci pridobili dodatna znanja o skrbi za zdravje in dobro počutje.

Ker je v tem času potekal Evropski teden športa (ewos.olympic.si/) in so športne dejavnosti otrok nepogrešljive pri skrbi za njihovo zdravje, smo izvedli tudi športne in plesne delavnice.

Pri izvajanju delavnic so poleg učiteljev in šolske psihologinje sodelovali tudi: medicinska sestra in zobna asistentka iz Zdravstvenega doma Sežana, plesalke iz Plesnega društva Mavrica in predstavnica tabornikov Roda Kraških J'rt Sežana.

Fotografije z dogodka si lahko ogledate v galeriji.

--------------------------------------------------
... v šolskem letu 2017/2018:
--------------------------------------------------

V okviru Evropskega tedna športa smo na OŠ Dutovlje pripravili dve obliki gibalnega odmora v razredu za učenke in učence od 1. do 5. razreda. Učiteljice gibalni odmor z učenci izvajajo po potrebi:

1. GIBALNA ABECEDA - Nekoga od učencev izberemo, naj poimenuje en šport oziroma pove besedo iz najmanj 5-ih črk. Za vsako črko imamo določeno gibalno vajo. Vsako vajo izvajamo približno 30 sekund. Če se črke v besedi ponavljajo, vajo izvedemo le enkrat. Vaje so krepilne, raztezne oziroma sprostilne.

Prikaz

2. PLESNI KORAKI na glasbo Oh, Suzana.

Prikaz (Opomba: Posnetek je amaterski, narejen z mobilnim telefonom.)

--------------------------------------------------

Svetovna zdravstvena organizacija (v nadaljevanju SZO) je zdravje že pred 60 leti opredelila s pozitivno zasnovo: "Zdravje je stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, ne le odsotnost bolezni in invalidnosti". (definicija SZO, 1947).

Tudi v okviru projekta Zdrave šole pojmujemo zdravje celostno. Enakovredna skrb je potrebna za telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje. Zdravje pojmujemo kot vir življenja in dobrega počutja. Pri tem se ne osredinimo le na posameznikovo vedenje v zvezi z zdravjem oziroma na njegov življenjski slog, ampak upoštevamo dejstvo, da na zdravje pomembno vpliva njegovo fizično okolje, socialnoekonomski položaj, vrednote, običaji, navade, medsebojni odnosi in drugi dejavniki.

Na tisoče ur, ki jih otroci med šolanjem preživijo v šoli, je sijajna priložnost, da lahko z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev zdravja vplivamo na bolj zdrav življenjski slog in posledicno na boljše zdravje otrok, mladostnikov in kasneje odraslih ljudi. V okolju, ki skrbi za telesno, duševno in socialno zdravje, se učenci tudi raje učijo in delajo. Tako se je izoblikovala tudi zamisel o konceptu promocije zdravja v šolskem okolju - Evropska mreža Zdravih šol. To je inovativni program, ki na ravni celotne Evrope uvaja nove zamisli in pristope na področju promocije zdravja v šolskem okolju.

Slovenske šole in med njimi tudi OŠ Dutovlje smo vključene v Slovensko mrežo Zdravih šol. Na naši šoli spodbujamo zdravje in dobro počutje učencev in vseh zaposlenih z dobro načrtovanim kurikulom ter šolskimi dejavnostmi, ki omogočajo učencem izbire v korist zdravega življenjskega sloga.

--------------------------------------------------
Naši cilji, katerih uresničitev ves čas spodbujamo, so:
--------------------------------------------------

1. Podpirali bomo pozitivno samopodobo vseh učencev, s tem da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim, tako da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
7. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.
8. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
9. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.
10. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri vzgoji za zdravje.

--------------------------------------------------
Priporočamo v branje:
--------------------------------------------------
www.nijz.si/sl/publikacije/kaj-bi-bilo-dobro-da-bi-starsi-in-vsi-ki-delajo-z-mladostniki-vedeli-o-elektronskih

www.nijz.si/sl/slovenija-gre-na-pocitnice-na-pocitnice-tudi-sodobne-tehnologije

www.nijz.si/sl/ali-nam-lahko-sladkor-skodi (video posnetek)

www.delo.si/nedelo/starsi-ne-nosite-jim-torbic.html

prehrana.si/moja-prehrana/solarji-in-mladostniki

--------------------------------------------------
Predstavljamo nekaj dejavnosti, ki smo jih do sedaj že izvedli v okviru Zdrave šole:
--------------------------------------------------

  • Dan šole na temo Zdravje (celostna obravnava zdravja skozi vse šolsko leto, različne dejavnosti, prireditev, razstava).
  • Športno popoldne s starši za učence od 1. do 5. razreda, za njihove starše in učitelje.
  • Nočni pohod treh generacij.
  • Izvajamo delavnice na temo duševnega zdravja in medosebnih odnosov v posameznih razredih.
  • Obiskujejo nas različni gostje in nam predstavljajo svoje življenjske oziroma strokovne izkušnje (ozdravljen odvisnik od drog, invalid, strokovnjaki s področja psihologije, psihoterapije, medicinska sestra, zdravnica...).
  • Izobraževanja učiteljev na temo zdravja.
  • Gibalni odmor v razredu - GIBALNA ABECEDA ter zabavni in preprosti PLESNI KORAKI

--------------------------------------------------
Utrinki z razstav:
--------------------------------------------------

V šolskem letu 2016/2017 so v okviru dneva šola učenci z mentoricami nabirali zdravilna zelišča in iz njih pripravili 2 mešanici za čaj.--------------------------------------------------
 

--------------------------------------------------
Zdravi pod soncem:
--------------------------------------------------


Naj omenimo le nekaj priporočil glede izpostavljanja sončnim žarkom, ki naj bi jih upošteval vsak človek, zlasti pa naj bi jih bil deležen vsak otrok:

1. Dojenčkov in malih otrok, ki se še ne gibljejo samostojno, ne izpostavljajmo soncu! V času največje moči sončnih žarkov jih zadržujmo v senci in zaščitimo z obleko in pokrivalom.

2. Omejimo izpostavljanje soncu med 10. in 16. uro! Takrat je moč njegovih žarkov največja. Upoštevajmo pravilo sence: Ko je naša senca krajša od telesa, poiščimo senco!


3. Oblecimo lahka, gosto tkana oblačila z dolgimi rokavi in hlačnicami in pokrijmo glavo s širokokrajnim klobukom, kadar se pred močnim soncem ne moremo umakniti v senco!


4. Po šestem mesecu starosti otroka lahko začnemo uporabljati kemične pripravke za zaščito pred soncem na predelih telesa, ki jih ni mogoce zaščititi z obleko! Kljub uporabi kreme za zaščito pred soncem pa izpostavljanje soncu časovno kontrolirajmo in omejimo na zmerno mero. Mazanje s kremo ni namenjeno podaljševanju izpostavljanja neposrednemu soncu.

5. Pripravek za zaščito pred soncem, ki ga uporabimo za zaščito kože, naj ščiti pred UVA in UVB žarki ter naj ima zaščitni faktor vrednosti 15 ali več!


6. Bodimo pozorni na odboj sončnih žarkov od peska, vode in snega! Sonce nas lahko opeče, ko sedimo v senci ob obali, če se ne namažemo z zaščitno kremo ali oblečemo majice.

7. Odpovejmo se uporabi solarija in namernemu sončenju! Zagorelost kože ni znak zdravja in lepote, temveč napoveduje zgodnejše staranje in zveča možnost za razvoj kožnega raka v kasnejših letih.

8. Zavarujmo svoje oči s kakovostnimi sončnimi očali!

9. Zaščito pred sončnimi žarki prilagodimo dnevnim vrednostim UV indeksa v našem okolju! UV indeks poiščemo v vremenskih napovedih. Vrednost UV indeksa 5-6 izraža zmerno, vrednost 7-9 visoko in višje vrednosti zelo visoko stopnjo ultravijoličnega sevanja. Pri vrednostih UV indeksa 3 ali več so potrebni zaščitni ukrepi!

--------------------------------------------------