NPZ

Nacionalno preverjanje znanja poteka v mesecu maju in je obvezno za učence 6. in 9. razreda.

Učenci 6. razreda preverjajo znanje iz slovenščine, matematike in tujega jezika. Učenci 9. razreda preverjajo znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga s sklepom določi minister.

Datumi preverjanja:

SLOVENŠČINA 9. r. 6. r. 7. 5. 2019
MATEMATIKA 9. r. 6. r. 9. 5. 2019
TRETJI PREDMET 9. r. 13. 5. 2019
TUJI JEZIK 6. r. 13. 5. 2019

Minister za izobraževanje, znanost in šport je s sklepom določil tretji predmet, ki se bo preverjal na posamezni osnovni šoli. Za vsako osnovno šolo v Sloveniji je bil izbran eden izmed naslednjih štirih predmetov: tuji jeziklikovna umetnostdomovinska in državljanska kultura in etika ter fizika. Za našo šolo je bil izbran predmet domovinska in državljanska kultura in etika.

Seznam – izbor tretjega predmeta po šolah

Naknadni rok NPZ je bil s šolskim letom 2013/2014 ukinjen.

————————————————–

Več o NPZ si lahko preberete na straneh Državnega izpitnega centra, RIC.

Splošne informacije

Koledar NPZ

Publikacija za učence in starše (september 2018)

Več o NPZ – spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

————————————————–

Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Novo splošno navodilo (velja od šolskega leta 2015/2016 dalje):
Pri pisanju NPZ-ja ni dovoljena uporaba pisal piši-briši, saj v določenih primerih besedilo pozneje v celoti izgine iz preizkusa.

SLJ, TJA:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

MAT:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.
Raba žepnega računala ni dovoljena.
Navodila in nasveti za reševanje, izbor geometrijskih obrazcev (formul), kvadratov nekaterih števil, nekaterih približkov stalnic (konstant) in matematičnih znakov so sestavni del preizkusa znanja. (9. r.).

DKE:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.