PROMOCIJA OBETAVNIH IN DEFICITARNIH POKLICEV

V četrtek, 6. 10. 2022, se bodo devetošolci udeležili dogodka Promocija obetavnih in deficitarnih poklicev v Sežani. Preko delavnic, ki jih pripravljajo srednje šole, bodo spoznali mnogo poklicev.

 

SREDNJE ŠOLE

Posodobljen SPLETNI PORTAL SLOVENSKE SREDNJE ŠOLE

SPLETNI NASLOVI srednjih šol

Seznam DIJAŠKIH DOMOV

– Publikacija SREDNJEŠOLSKI VPISNIK

SPLETNE STRANI

Nekaj uporabnih spletnih strani:

–> DijaskiSvet.si –> Spletni servis za poklicno izobraževanje

–> Mojaizbira.si

–> Opisi poklicev

–> Kratki opisi poklicev za osnovnošolce

–> Informacije o štipendijah (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije)

–> Vpis v srednje šole (informacije na strani Ministrstva za šolstvo in šport)

–> Karierni plac (Ljudska univerza)

–> KAMBI – vprašalnik za učence

 

OBRAZCI, DOKUMENTI,…

Prijavnica za sprejem v dijaški dom

Prijavnica za vpis v srednjo šolo

 
 

Predstavitev PUBLIKACIJE srednješolskega centra v Sežani

Poklicni BAROMETER (Slovenija in Območna enota Koper)