… v šolskem letu 2022/2023:

Starši se na individualne ure učitelju/razredniku najprej najavijo po elektronski pošti ali po telefonu (05/7318-254 zbornica 6.-9.r  ali  05/7318-255 zbornica 2.-5.r ).

Z. Š. IME IN PRIIMEK PREDMET GOVORILNA URA
1 NADJA BRATINA BERČAN GUM; MPZ, OPZ SRE. 3. šol. ura
2 NEJTA BREMEC MAT;
UBE, MME, ROM;
računalničarka
PON, 4. šol.ura
3 NINA INTIHAR ZGO, DKE PET. 3. šol.ura
4 DOROTEJA
KAVČIČ
NAR, BIO;
SPH 7. r., NPH 9. r.;
vodja šolske prehrane
PON. 3. šol. ura
5 MATEJ ŠTOLFA  TIT ČET. 3. šol. ura
6 BARBARA
KOVAČ JURANČIČ
TJA PET. 3. šol.ura
7 IRIS LISJAK KEM;
POK
PON. 3. šol. ura
8 VLASTA
MARKOČIČ
LUM;
LS1, LS2, LS3
PON. 5. šol. ura
9 BOJAN MIKLAVEC ŠPO;
ŠZZ 7. r., IŠP 8. r., ŠSP 9. r.;
NŠP
SRE. 1. šol. ura
10 LUCIJA URŠIČ MAT, FIZ ČET. 2. šol. ura
11 BARBARA MILAVEC GEO, VNN, OV1 SRE. 4. šol. ura
12 LEJLA RAMIREZ ŠPO;
IŠP 8. r., ŠSP 9. r.   
ČET. 3. šol. ura
13 IRENA RUSTJA N2N po dogovoru
14

STAŠA STREHAR /

KRISTINA MAVER

izbirni predmeti II1, II2, II3;
neobvezni izbirni predmet N2I;
ITJ krožek
po dogovoru
15 TOMAŽ ŠPEGELJ SLJ, PB SRE. 3. šol. ura
16 LJUBOMIR VASIĆ TJA;
RAD
TOR. 4. šol. ura
17 JAKA VIŠNJEVEC MAT PON. 4. šol. ura
18 SARA ŽAGAR SLJ; DSP TOR. 4. šol. ura
19 KATJA ZUPANČIČ svetovalna delavka, DSP psiholog po dogovoru
20 ANDREJA MOČNIK svetovalna delavka, DSP psiholog po dogovoru ( po., sre.)
21 LOREDANA
ŠTEMBERGER
knjižničarka, pomočnica ravnateljice po dogovoru
22 MIRANDA NOVAK ravnateljica po dogovoru

 

Z. Š. IME IN PRIIMEK PREDMET GOVORILNA URA
1

TINA OSTROUŠKA

PETRA MALALAN

1. razred

1.razred, JV

ČET. 4. šol. ura
2 NATAŠA BRIC 2. razred SRE, 3. šol.ura
3 NATAŠA VRABEC FON 3. razred SRE. 4. šol.ura
4 ANITA UKMAR 4. razred TOR. 3. šol. ura
5 TANJA PLANINŠČEK 5.razred ČET. 4. šol. ura