Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba je namenjena učencem, staršem in učiteljem, ki se želijo pogovoriti o problemih ali se posvetovati o svojih odločitvah (učne težave, osebnostne težave …). Psihologinja se na različne načine vključuje v pouk in v ostale dejavnosti, ki potekajo na šoli. Med drugim vodi vpis šolskih novincev in poklicno orientacijo ter sodeluje pri raznih projektih in preventivnih dejavnostih. Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljuje z delom z otroki s posebnimi potrebami, z nadarjenimi učenci (evidentiranje, testiranje, individualizirani načrti …) ter z učenci iz tujine.

Na pogovor lahko pridete osebno ali pokličete po telefonu št. 7318 253. (Katja Zupančič)

Dostopnost