Spoštovani starši,

na šoli budno spremljamo dogajanja povezana z Novim koronavirusom COVID-19.  Sprejeli smo preventivne ukrepe in z njimi smo seznanili učence, starše in vse zaposlene.  Strokovni delavci šole vsakodnevno informirajo učence in skrbijo za higieno.  V kolikor zaznajo,  da kdo  izmed učencev  kašlja ali se slabo počuti, nemudoma obvestijo starše,  da jih odpeljejo domov. Tisti,  ki so prehlajeni in kašljajo so še bolj dovzetni za okužbo s koronavirusom.

Na šoli smo imenovali delovno-koordinacijsko skupino šole, ki  usklajuje  izvajanje načrta za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja in širjenja korona virusa.
Izdelali in sprejeli smo Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela.

O vseh novih ukrepih in dogajanju v povezavi s korona virusom, vas bomo sproti obveščali.

Okrožnica MIZŠ RS  iz dne 6. 3. 2020

Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela

Dodatni preventivni ukrepi iz dne 11. 3. 2020

Za devetošolce – obvestilo o vpisu v srednje šole – 13. 3. 2020

Analiza ankete DELO NA DALJAVO na OŠ Dutovlje – 28. 3. 2020

Kam po pomoč, ko ne zmoremo sami? – seznam kontaktov

PRAVILA IN BONTON PRI DELU NA DLJAVO.

PISMO MINISTRICE ZA  IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT –  10. 8. 2021

 

Miranda Novak, ravnateljica