Sodelovanje z vrtcem Dutovlje

Že vrsto let šola sodeluje z vrtcem Dutovlje. Predvsem igra, ples, glasba, predstave, pohodi so tiste dejavnosti, ob katerih se otroci družijo, krepijo prijateljske vezi in bogatijo življenjske izkušnje.
Šolarji radi obiščejo mlajše otroke, saj se tam dogaja vedno kaj zanimivega. Otrokom iz vrtca pa na ta način omogočimo, da spoznajo del šolskega življenja, da bi jim bil prihod v šolo lažji.

Vrtec Sežana - Enota Dutovlje