Tekmovanja

--------------------------------------------------

... v šolskem letu 2018/2019:

--------------------------------------------------

šolsko regijsko državno
LOGIKA (2. - 9. r.) 10. 5. 2019
LOGIKA (6. - 9. r.) 25. 5. 2019
BIOLOGIJA (PROTEUSOVO PRIZ.) (8. - 9. r.) 17. 10. 2018 30. 11. 2018
ANGLEŠKI JEZIK (9. r.) 14. 11. 2018 17. 1. 2019 20. 3. 2019
SLOVENŠČINA - Mehurčki (1. - 3. r.) 5. 4. 2019
SLOVENŠČINA (CANKARJEVO PRIZ.) (4. - 7. r.) 11. 12. 2018
SLOVENŠČINA (CANKARJEVO PRIZ.) (8. - 9. r.) 11. 12. 2018 23. 1. 2019 9. 3. 2019
ZGODOVINA (8. - 9. r.) 4. 12. 2018 5. 2. 2019 16. 3. 2019
KEMIJA (PREGLOVO PRIZ.) (8. - 9. r.) 21. 1. 2019 30. 3. 2019
FIZIKA (STEFANOVO PRIZ.) (8. - 9. r.) 6. 2. 2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019
ASTRONOMIJA (7. - 9. r.) 6. 12. 2018 12. 1. 2019
GEOGRAFIJA (7. - 9. r.) 15. 1. 2019 6. 3. 2019 12. 4. 2019
MATEMATIKA - Kenguru (VEGOVO PRIZ.) (1. - 9. r.) 21. 3. 2019
MATEMATIKA (VEGOVO PRIZ.) (5. - 9. r.) 13. 4. 2019
NARAVOSLOVJE - Kresnička (1. – 7. r.) 6. 2. 2019
RAČUNALNIŠTVO - Bober od 12. do 16. novembra 2018 12. 1. 2019
ITALIJANŠČINA (9. r.)
VESELA ŠOLA (4. r. - 9. r.) 13. 3. 2019 10. 4. 2019
ZA ZDRAVE ZOBE (1. - 5. r.)

Sodelovali bomo tudi na likovnih, literarnih in drugih natečajih.

--------------------------------------------------