Zaradi preprečevanja širjenja nadaljnih okužb s koronaviruom je poveljnik CZ Občine Sežana, Simon Hlačar sprejel Odredbo o prepovedi uporabe javnih športnih površin, otroških igral in fitnes naprav na prostem. Do nadaljnega je na celotnem območju občine Sežana prepovedna uporaba vseh otroških igrišč in športne infrastrukture, namenjene javni uporabi.Občina Sežana je ponovno vzpostavila naslednje kontakte :

  • Telefonska številka: 031 608 92
  • el. naslov: protokol@sezana.si

Pomoč je namenjena:

  • prebivalcem, ki zaradi karantene ne smejo zapuščati doma, oziroma se ne morejo sami oskrbovati,
  • starejšim osebam, ki se ne morejo oskrbovati sami.
Dostopnost