Za nami sta že prva dva tedna pouka, na katerega smo se letos posebej skrbno pripravljali. Prepričani smo, da nam bo s skupnimi močni uspelo omogočiti nemoten vzgojno-izobraževalni proces, v katerem bomo v največji možni meri postavili interes in potrebe otrok na prvo mesto. Obvestilo  V petek zvečer je vlada na dopisni seji sprejela Odlok o zaščitnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu št.124 in začne veljati v soboto, 19. 9.2020. Novi preventivni ukrepi, ki se nanašajo predvsem na nošenje mask v zaprtih javnih prostorih, pa bodo veljali od ponedeljka, 21. septembra 2020, dalje.

V okrožnici, ki nam jo je ponoči posredovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in jo objavljamo v prilogi, so povzeta bistvena določila novega odloka, pri čemer vas posebej opozarjamo na izjeme, zapisane v 3. točki:

  • odlok ne velja za osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne šole,
  • učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,
  • učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje,
  • osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

Večino določil novega odloka smo upoštevali že doslej. Še naprej si bomo prizadevali zagotavljati in upoštevati ustrezno medsebojno razdaljo, kjer koli je to možno, da bodo tudi starejši učenci lahko odložili maske. V vseh prostorih pa ne moremo zagotavljati predpisane razdalje – in v teh primerih vas prosimo za sodelovanje in razumevanje.

Z ministrstva smo prejeli podatek, da je bilo 11. septembra zabeleženih le 0,01 % okužb pri učencih osnovnih šol. Glede na podatke, smo s strani ministrstva prejeli navodilo o beleženju in poročanju stanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, poročilo šole je namenjeno ministrstvu, ki bo spremljalo podatke o »sumu okuženih otrok« na osnovnih šolah v Sloveniji.

Samo v primeru, da je pri vašem otroku potrjen sum na okužbo (npr. odrejena karantena zaradi pozitivne okužbe v družinskem krogu) ali okužba z virusom Covid-19, nas o tem nemudoma obvestite. Zagotavljamo vam največjo možno mero diskretnosti in varovanja osebnih podatkov.

Izzive, s katerimi se bomo srečevali, bomo še naprej uspešno premagovali le z medsebojnim zaupanjem in sodelovanjem, zato se vam že v naprej zahvaljujemo za vaš trud in odzivnost.

Okrožnica št.6030-1/2020/69

Miranda Novak, ravnateljica

 

Dostopnost