SVET ŠOLE v šolskem letu 2022/2023: 

3 predstavniki ustanovitelja
Zoran Grubišić Deni Ristovski Mojca Žerjal

 

3 predstavniki staršev
Andreja Gregorič Miklavec Sonja Križaj Mara Žerjal

 

5 predstavnikov delavcev šole
Nejta Bremec Nina Intihar Renata Jazbec Sabina Kobal  Ljubomir Vasić

Predsednik sveta šole je Ljubomir Vasić.

Namestnica predsednice je Nejta Bremec.