SVET ŠOLE v šolskem letu 2021/2022: 

3 predstavniki ustanovitelja
Zoran Grubišić Deni Ristovski

Mojca Žerjal

 

3 predstavniki staršev
Andreja Gregorič Miklavec Sonja Križaj Mara Žerjal

 

5 predstavnikov delavcev šole

Nejta Bremec

Nina Intihar Renata Jazbec

Sabina Kobal 

Ljubomir Vasić

Predsednik sveta šole je Ljubomir Vasić.

Namestnica predsednice je Nejta Bremec.