SVET STARŠEV šolskem letu 2019/2020:

Podružnična šola v Tomaju

1. r., 2. r. Mitja Orel
3. r., 5.r Matjaž Požar
4. r. Ksenija Žigon Ebling

Matična šola v Dutovljah

1. r. Petra Vidmar
2. r. Mateja Daneu Lavrnja
3. r. Maja Sedmak Cvelbar
4. r. Andreja Gregorič
5. r. Sonja Križaj
6. a Dejan Jerič
6. b Sonja Gomezel
7. a Petja Grmek
7. b  Zdenka Starc
8. a Elena Guštin
8. b Tanja Ščuka
9. a Katja Šantelj

Predsednica sveta staršev je Sonja Križaj.