SVET STARŠEV šolskem letu 2018/2019:

Podružnična šola v Tomaju

1. r., 2. r. Mitja Orel
3. r. Erika Kariž
4. r., 5. r. Alen Bole

Matična šola v Dutovljah

1. r. Mateja Daneu Lavrnja
2. r. Maja Sedmak Cvelbar
3. r. Andreja Gregorič
4. r. Lara Vrabec
5. r. Barbara Poljšak
6. a Petja Grmek
6. b Sonja Križaj
7. a Elena Guštin
7. b Tanja Ščuka
8. a Katja Šantelj
9. a Sergij Furlan

Predsednica sveta staršev je Lara Vrabec.