SVET ŠOLE v šolskem letu 2018/2019: 

3 predstavniki ustanovitelja
Neva Filipčič Milojka Širca Mara Žerjal

 

3 predstavniki staršev
Elena Guštin Nataša Varšek
Furlan
Mojca Žiberna

 

5 predstavnikov delavcev šole
Nataša Bric Nina Intihar Tanja Kocina Barbara Kovač Jurančič Nataša Vrabec
Fon

Predsednica sveta šole je Nina Intihar.
Namestnica predsednice je Barbara Kovač Jurančič.