Geografija

šolsko tekmovanje:  sreda, 11. 12. 2019 ob 14.00
območno tekmovanje: četrtek, 13. 02. 2020 ob 14.00
državno tekmovanje: petek, 17. 04. 2020 ob 10.00

Angleški jezik

šolsko tekmovanje:  sreda, 14. 11. 2019 ob 14.00
območno tekmovanje: četrtek, 13. 02. 2020 ob 14.00
državno tekmovanje: petek, 17. 04. 2020 ob 10.00

Zgodovina

šolsko tekmovanje:  torek, 03. 12. 2019 ob 13.00
območno tekmovanje: torek, 04. 02. 2020 ob 14.00
državno tekmovanje: sobota, 14. 03. 2020 ob 10.00

Fizika

šolsko tekmovanje: sreda, 05. 02. 2020 ob 13.00
območno tekmovanje: petek, 27. 03. 2020 ob 14.00
državno tekmovanje: sobota, 09. 05. 2020 ob 10.00

Matematika

šolsko MAT tekmovanje (Vegovo) – četrtek, 19. 3. 2020 ob 13.00
državno MAT tekmovanje – sobota, 18. 4. 2020 ob 9.00

Logika

šolsko tekmovanje Logična pošast – 8. 5. 2000
državno tekmovanje Logična pošast – 22. 5. 2020

Italijanščina

datum še ni objavljen – januar/februar 2020

Računalništvo

šolsko tekmovanje Bober: od 11. do 15. 11. 2019 med 7. in 19. uro
državno tekmovanje: sobota, 18. 01. 2020

 Vesela šola

šolsko tekmovanje:  sreda, 11. 3. 2020
državno tekmovanje:  sreda, 8. 4. 2020

Nemščina

šolsko tekmovanje:  četrtek, 21. 11. 2019 ob 13.00
državno tekmovanje: četrtek, 12. 03. 2020 ob 14.00

Kemija

šolsko tekmovanje:  ponedeljek, 20. 01. 2020
državno tekmovanje: sobota, 04. 04. 2020

Naravoslovje

naravoslovje – Kresnička – sreda, 05. 02. 2020 ob 13.00

Biologija (Proteusovo priznanje)

šolsko tekmovanje: sreda, 16. 10. 2019 ob 13.00
državno tekmovanje: petek, 29. 11. 2019 ob 15.00

Astronomija

šolsko tekmovanje: četrtek, 5. 12. 2019
državno tekmovanje: sobota, 11. 1. 2020

Slovenščina

Mehurčki

šolsko tekmovanje: četrtek, 2. 4. 2020

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

šolsko tekmovanje: torek, 12. 11. 2019
območno tekmovanje: četrtek, 9. 1. 2020
državno tekmovanje: sobota, 7. 3. 2020

 Športna tekmovanja

tekom celega šolskega leta

 

Dostopnost