Tek podnebne solidarnosti

V okviru Karitasa sodelujemo v mednarodnem projektu »TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI«.

Tudi učenci naše šole so tekli v solidarnosti do ljudi iz revnejših državah, predvsem iz Afrike, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo.

S pretečenimi kilometri smo pomagali graditi krog solidarnosti okoli planeta Zemlje (40.075 km). Do sedaj je sodelujočim učencem, dijakom in splošne javnosti v Sloveniji uspelo preteči približno 70% poti.Na OŠ Dutovlje smo izvajali »Tek podnebne solidarnosti« v okviru pouka in v podaljšanem bivanju.
Razredničarke od 1. do 5. razreda so izpeljale delavnice, v katerih so se z učenci pogovarjali o podnebnih spremembah in vplivu le teh na ljudi in okolje. Razmišljali so, kaj lahko sami storijo za manjše onesnaženje našega planeta.
Na panoju v večnamenskem prostoru so prikazali pomen projekta in ilustrirali namen svojega teka.
Učenci so z učiteljico biologije na gredico pred šolo posadili sončnice.
Tek smo izvedli na šolskem igrišču in v naravi po ne posebej pripravljeni stezi. Tek je bil izpeljan večkrat v mesecu maju in juniju.
Učenci so bili zelo navdušeni.
 
V letošnjem šolskem letu so učenci naše šole skupno pretekli 74 km.

Povezava na uradno stran

Fotografije