Predmetnik

--------------------------------------------------

... za šolsko leto 2018/2019:

--------------------------------------------------

Povezave:
Dneve dejavnosti, ki so opredeljeni v predmetniku (kulturne, naravoslovne, tehniške in športne dneve) izvajamo na šoli, v okviru ekskurzij in v šolah v naravi. Nekatere dneve dejavnosti v celoti izpeljemo v enem dnevu, nekatere pa po delih.

--------------------------------------------------