Nacionalno preverjanje znanja

--------------------------------------------------

... v šolskem letu 2018/2019:

--------------------------------------------------

Nacionalno preverjanje znanja poteka ob koncu leta in je obvezno za učence 6. in 9. razreda.

Učenci 6. razreda preverjajo znanje iz slovenščine, matematike in tujega jezika. Učenci 9. razreda preverjajo znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga s sklepom določi minister.

Datumi preverjanja:
SLOVENŠČINA 9. r. 6. r. 7. 5. 2019
MATEMATIKA 9. r. 6. r. 9. 5. 2019
TRETJI PREDMET 9. r. 13. 5. 2019
TUJI JEZIK 6. r. 13. 5. 2019

Minister za izobraževanje, znanost in šport je s sklepom določil tretji predmet, ki se bo preverjal na posamezni osnovni šoli. Za vsako osnovno šolo v Sloveniji je bil izbran eden izmed naslednjih štirih predmetov: tuji jezik, likovna umetnost, domovinska in državljanska kultura in etika ter fizika. Za našo šolo je bil izbran predmet domovinska in državljanska kultura in etika.

Seznam - izbor tretjega predmeta po šolah

Naknadni rok NPZ je bil s šolskim letom 2013/2014 ukinjen.

--------------------------------------------------

Več o NPZ si lahko preberete na straneh Državnega izpitnega centra, RIC-a.

Splošne informacije

Koledar NPZ

Publikacija za učence in starše (september 2018)


Več o NPZ - spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

--------------------------------------------------

Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Novo splošno navodilo (velja od šolskega leta 2015/2016 dalje):
Pri pisanju NPZ-ja ni dovoljena uporaba pisal »piši-briši«, saj v določenih primerih besedilo pozneje v celoti izgine iz preizkusa.

SLJ, TJA:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

MAT:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.
Raba žepnega računala ni dovoljena.
Navodila in nasveti za reševanje, izbor geometrijskih obrazcev (formul), kvadratov nekaterih števil, nekaterih približkov stalnic (konstant) in matematičnih znakov so sestavni del preizkusa znanja. (9. r.).

DKE:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

ŠPO:
Učenec prinese črno/modro nalivno pero ali črn/moder kemični svinčnik.

LUM:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik 2B, barvne svinčnike, radirko in šilček.
Preizkusu sta priložena barvna priloga in list papirja za likovno nalogo.
Komplet barvnih svinčnikov naj vsebuje primarne, sekundarne barve in črno barvo.

KEM:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik HB ali B, plastično radirko, šilček in žepno računalo.
Periodni sistem je sestavni del preizkusa znanja.

GUM:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šilček.

TIT:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirko in šilček.

FIZ:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik HB ali B, geotrikotnik, šestilo, radirko, šilček in žepno računalo.
Fizikalne konstante in obrazci so sestavni del preizkusa znanja.

--------------------------------------------------

... v šolskem letu 2017/2018:

--------------------------------------------------

Dostop do ovrednotenih preizkusov znanja za učence 9. razreda

Kdaj in kje bodo lahko starši, učenci in šole pogledali ovrednotene preizkuse vsakega učenca?

Dostop do ovrednotenih preizkusov in izpisa dosežkov vsakega učenca bo omogočen preko spletne strani http://npz.ric.si z učenčevo šifro in številko EMŠO, in sicer od 29. do 31. maja 2018 za 9. razred in od 5. do 7. junija 2018 za 6. razred. Aplikacija bo dostopna od 8. ure zjutraj na prvi dan do 20. ure zvečer na zadnji dan. Učenci na vpogledu v šoli in doma s starši do svojih preizkusov dostopajo preko iste spletne strani.

Dostop do ovrednotenih preizkusov znanja in informacije o dosežkih pri NPZ za učence 6. in 9. razreda ter starše

--------------------------------------------------