Svet šole, svet staršev

--------------------------------------------------

... v šolskem letu 2018/2019:

--------------------------------------------------

SVET ŠOLE

3 predstavniki ustanovitelja
Neva
Filipčič
Milojka
Širca
Mara
Žerjal
3 predstavniki staršev
Elena
Guštin
Nataša
Varšek
Furlan
Mojca
Žiberna
5 predstavnikov delavcev šole
Nataša Bric Nina Intihar Tanja Kocina Barbara Kovač Jurančič Nataša Vrabec
Fon

Predsednica sveta šole je Nina Intihar.
Namestnica predsednice je Barbara Kovač Jurančič.


SVET STARŠEV

Podružnična šola v Tomaju

1. r., 2. r. Mitja Orel
3. r. Erika Kariž
4. r., 5. r. Alen Bole

Matična šola v Dutovljah

1. r. Mateja Daneu Lavrnja
2. r. Maja Sedmak Cvelbar
3. r. Andreja Gregorič
4. r. Lara Vrabec
5. r. Barbara Poljšak
6. a Petja Grmek
6. b Sonja Križaj
7. a Elena Guštin
7. b Tanja Ščuka
8. a Katja Šantelj
9. a Sergij Furlan

Predsednica sveta staršev je Lara Vrabec.
Namestnik predsednice je Sergij Furlan.

--------------------------------------------------

... v šolskem letu 2017/2018:

--------------------------------------------------

SVET ŠOLE

3 predstavniki ustanovitelja
Neva
Filipčič
Milojka
Širca
Mara
Žerjal
3 predstavniki staršev
Elena
Guštin
Nataša
Varšek
Furlan
Mojca
Žiberna
5 predstavnikov delavcev šole
Nataša Bric Nina Intihar Tanja Kocina Barbara Kovač Jurančič Nataša Vrabec
Fon

Predsednica sveta šole je Nina Intihar.
Namestnica predsednice je Barbara Kovač Jurančič.


SVET STARŠEV

Podružnična šola v Tomaju

1. r., 2. r. Sabina Brajdih
3. r., 5. r. Matjaž Požar
4. r. Anuška Bole

Matična šola v Dutovljah

1. r. Maja Sedmak Cvelbar
2. r. Andreja Gregorič
3. r. Lara Vrabec
4. r. Barbara Poljšak
5. r. Nataša Varšek Furlan
6. a Elena Guštin
6. b Tanja Ščuka
7. a Katja Šantelj
8. a Nadja Brne
8. b Medeja Vrabec
9. a Mojca Žerjal

Predsednica sveta staršev je Andreja Gregorič.

--------------------------------------------------

... v šolskem letu 2016/2017:

--------------------------------------------------

SVET ŠOLE

3 predstavniki ustanovitelja
Neva
Filipčič
Doris
Orel
Milojka
Širca
3 predstavniki staršev
Elena
Guštin
Nataša
Varšek
Furlan
Mojca
Žiberna
5 predstavnikov delavcev šole
Nina Intihar Tanja Kocina Barbara Kovač Jurančič Loredana Štemberger Nataša Vrabec
Fon

Predsednica sveta šole je Loredana Štemberger.
Namestnica predsednice je Nina Intihar.


SVET STARŠEV

Podružnična šola v Tomaju

1. r., 2. r. Matjaž Požar
3. r. Martina Brajdot
4. r., 5. r. Marko Marušić

Matična šola v Dutovljah

1. r. Andreja Gregorič
2. r. Lara Vrabec
3. r. Neža Bandel
4. r. Rossana Pertot
5. r. Elena Guštin
6. a Nataša Varšek Furlan
7. a Tomaž Husu
7. b Franja Živec
8. a Mojca Žerjal
9. a Anuška Bole
9. b Aleš Vovk

Predsednica sveta staršev je Nataša Varšek Furlan.

--------------------------------------------------

... v šolskem letu 2015/2016:

--------------------------------------------------

SVET ŠOLE

3 predstavniki ustanovitelja
Neva Filipčič Vida Skrt Nataša Varšek Furlan
3 predstavniki staršev
Suzana Bele Požar Martina Trobec Kralj Mojca Žiberna
5 predstavnikov delavcev šole
Renata Jazbec Tanja Kocina Petra Malalan Loredana Štemberger Ljubomir Vasić

Predsednica sveta šole je Loredana Štemberger.
Namestnica predsednice je Petra Malalan.


SVET STARŠEV

Tomaj

1. r., 2. r. Anuška Jerič Bole
3. r., 4. r. Tomaž Husu
5. r. Mojca Žiberna

Dutovlje

1. r. Teja Slavec
2. r. Barbara Poljšak
3. r. Nataša Varšek Furlan
4. r. Elena Guštin
5. r. Lara Dušan
6. a Franja Živec
7. a Mojca Žerjal
8. a Suzana Bele Požar
9. a Martina Trobec Kralj
9. b Ester Prelec

Predsednica sveta staršev je Suzana Bele Požar.

--------------------------------------------------