Šolska svetovalna služba

--------------------------------------------------

Šolska svetovalna služba je namenjena učencem, staršem in učiteljem, ki se želijo pogovoriti o problemih ali se posvetovati o svojih odločitvah (učne težave, osebnostne težave …).

Psihologinja se na različne načine vključuje v pouk in v ostale dejavnosti, ki potekajo na šoli. Med drugim vodi vpis šolskih novincev in poklicno orientacijo ter sodeluje pri raznih projektih in preventivnih dejavnostih. Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljuje z delom z otroki s posebnimi potrebami, z nadarjenimi učenci (evidentiranje, testiranje, individualizirani načrti …) ter z učenci iz tujine.

--------------------------------------------------

Na pogovor lahko pridete osebno ali pokličete po telefonu št. 7318 253. (Katja Zupančič)

--------------------------------------------------

--> INFORMACIJE O VPISU V SREDNJE ŠOLE, POKLICNO USMERJANJE


--> INFORMACIJE O ŠTIPENDIJAH


--> OBVESTILO - pomoč pri nakupu DZ

--------------------------------------------------

--> CAP (Child Assault Prevention) - PROGRAM ZA PREVENTIVO ZLORABE OTROK

OSNOVNI CILJ programa je predstaviti otrokom možnosti samozaščitnega ravnanja v situaciji zlorabe ter jih okrepiti za samozavesten odziv ter na drugi strani seznaniti z zlorabo starše in šolsko osebje. Slednje je namreč predpogoj uspešnega preventivnega dela z otroki.

Najprej bomo izvedli delavnico za šolsko osebje, nato pa bomo izvedli tudi  delavnico za starše.
Obe delavnici predstavljata predavanje in igro vlog. Predstavijo se oblike zlorabe in znaki, preko katerih spoznamo, da je otrok žrtev zlorabe. Podrobno se opiše delavnica za otroke. Predstavijo se smernice za ustrezen odziv ob odkritju zlorabe, postopek prijave, kje lahko iščemo pomoč in zakonske pravice in dolžnosti zaposlenih na šoli v zvezi s prijavo.

Sledijo  delavnice za otroke – drugošolce in  tretješolce, ki jih bodo v razredu, ob sodelovanju razredničark, izpeljale izvajalke CAP programa.
V delavnicah za otroke se preko igre vlog in  vodenega  skupinskega razgovora  otrokom predstavi, kako lahko prepoznajo in ravnajo v potencialno nevarnih situacijah (vrstniško nasilje, zloraba neznane osebe, zloraba poznanega odraslega). Poudarek programa  je na spodbujanju otrokove asertivnosti, komunikacijskih spretnosti, krepitvi samopodobe in spretnosti poročanja kot preventivne strategije. Program CAP se osredotoča na pravice otrok, da so VARNI, MOČNI IN SVOBODNI, in pristopa k obravnavi problematike nasilja na pozitiven in nestrašljiv način.

Tovrstni preventivni programi so v tujini že uveljavljena oblika primarne preventivne dejavnosti v zvezi s problematiko zlorabe otrok. Razvili so se na podlagi spoznanj dela z žrtvami, ki govorijo o travmatičnih posledicah zlorabe. Potrdili so se kot ena najustreznejših preventivnih metod za delo z majhnimi otroki.
Projekt CAP se izvaja v 36 državah in številni ga imajo za "enega najbolj vseobsegajočih in inovativnih programov na svetu danes". Ključ uspeha projekta leži v njegovih temeljih, njegovi osnovni filozofiji vlivanja moči otrokom in pozitivnega podkrepljevanja.
Cilj CAP-a je integrirati najboljše zmožnosti posamezne skupnosti, da bi se zmanjšala ranljivost za verbalno, fizično in spolno nasilje.

--------------------------------------------------

--> Skupaj proti izsiljevanju - zgibanka

--------------------------------------------------

--> POMOČ

CENTER ZA SOCIALNO DELO SEŽANA
Kosovelova ulica 4B, Sežana 6210, telefon: (05) 707 42 00

RDEČI KRIŽ SEŽANA
Bazoviška cesta 13, Sežana 6210, telefon: (05) 730 50 22

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
Ulica 1. maja 1, Sežana 6210, telefon: (05) 734 18 05

MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SEŽANA
Partizanska 18, Sežana 6210, telefon: (05) 734 14 86

SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE
Gotska ulica 18, Ljubljana 1000, telefon: (01) 583 75 00

AMBULANTA ZA MOTNJE V RAZVOJU
Ulica Gradnikove brigade 7, Nova Gorica 5000, telefon: (05) 338 33 09

SOS TELEFON
TOM - telefon otrok in mladostnikov
brezplačen klic 080 1234 vsak dan od 12.00 do 20.00 ure

Več povezav

--------------------------------------------------

--> INFORMACIJE ZA TUJCE / INFORMATION FOR FOREIGNERS

Informacije za tujce
Information for foreigners

--------------------------------------------------


--------------------------------------------------