Povezave

--------------------------------------------------
OSNOVNO ŠOLSTVO
--------------------------------------------------

MŠŠ - Ministrstvo za šolstvo in šport
RIC - Državni izpitni center
Zavod RS za šolstvo
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD)

--------------------------------------------------
POMOČ
--------------------------------------------------

TOM - Telefon za otroke in mladostnike
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
Ambulanta za motnje v razvoju
Center za socialno delo Sežana
Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije

To sem jaz (Skupnost za mlade z vprašanji, o katerih je lažje pisati, kot govoriti.)
Safe.si - Varna raba interneta
Varnost na spletu
Varni na internetu
Spletno oko

--------------------------------------------------
KORISTNO
--------------------------------------------------

Iskalnik Google
Wikipedija, prosta enciklopedija
SSKJ, Slovar slovenskega knjižnega jezika
COBISS+, Virtualna knjižnica Slovenije
Občina Sežana

Kosovelova knjižnica Sežana
Kosovelov dom Sežana
MDPM - Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana
Glasbena šola Sežana
Lokalna akcijska skupina Sežana

Zdravstveni dom Sežana
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
Razvojno društvo Pliska
Mladinski hotel Pliskovica
Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana

Mladinski center Podlaga
Visokošolsko središče Sežana
Safe.si - Varna raba interneta
Gradivo za učence - virtualne učilnice
Učilnica v naravi - Vivarij Proteus, Turizem KRAS, d.d.

Muzeji in galerije Slovenije
Župcina hiša strahov
Turistično društvo Kras - Dutovlje
SIO - Slovensko izobraževalno omrežje
CPI -  Center RS za poklicno izobraževanje

ARNES - Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
Neodvisen.si - Vseslovenski družbeno odgovoren program

--------------------------------------------------
INFORMACIJE ZA TUJCE / INFORMATION FOR FOREIGNERS
--------------------------------------------------

Informacije za tujce
Information for foreigners

--------------------------------------------------


--------------------------------------------------