Delavci šole

--------------------------------------------------

... v šolskem letu 2017/2018:

--------------------------------------------------
PEDAGOŠKI DELAVCI
--------------------------------------------------

Z. Š. IME IN PRIIMEK PREDMET
GOVORILNA URA
1 NINA INTIHAR ZGO 6.r. - 9.r.; DKE 7.r., 8.r.;
izbirni predmet UBE 7.r./8.r./9.r.
TOR. 3. šol. ura
2 DOROTEJA
KAVČIČ
NAR 6.r., 7. r.; BIO 8.r., 9.r.; GOS 5.r. TO, 5.r. DU, 6.r.;
izbirna predmeta SPH 7.r., NPH 9.r.;
vodja šolske prehrane
ČET. 3. šol. ura
3 DOROTEJA
KOBAL ČERNE
MAT 6.b., 8.r., 9.r.; TIT 6.r., 7.r., 8.r. ČET. 3. šol. ura
4 BARBARA
KOVAČ JURANČIČ
TJA 4.r./5.r. TO, 4.r. in 5.r. DU, 6.b, 7.r.-dif, 8.r., 9.r. ČET. 2. šol. ura
5 IRIS LISJAK KEM  8.r., 9.r. PON. 2. šol. ura
6 VLASTA
MARKOČIČ
LUM 5.r. DU, 6.r. - 9.r.; GEO 6.r. - 9.r.;
izbirni predmet LS2 7.r./8.r./9.r.
PET. 4. šol. ura
7 BOJAN MIKLAVEC ŠPO 4.r. TO, 4.r. in 5.r. DU, 6.r. - 9.r.;
izbirni predmeti ŠZZ 7.r., IŠP 8.r., ŠSP 9.r.;
neobvezni izbirni predmet NŠP 4.r./5.r./6.r.
SRE. 3. šol. ura
8 ANA OREL MAT 6.r. - 9.r.; FIZ 8.r., 9.r. PET. 4. šol. ura
9 POLONA POČKAR izbirni predmeti II2 8.r., II3 7.r./9.r.;
neobvezni izbirni predmet N2I 4.r./5.r. TO,
4.r./5.r./6.r. DU, ITJ krožek - 1.-3. r DU in TO
TOR, 4. šol. ura
10 META PRAČEK GUM 6.r. - 9.r., MPZ, OPZ TOR. 4. šol. ura
11 LEJLA RAMIREZ ŠPO 6.r. - 9.r.;
izbirni predmeti IŠP 8.r., ŠSP 9.r.;
neobvezni izbirni predmet NŠP 4.r./5.r./6.r.
SRE. 3. šol. ura
12 IRENA RUSTJA neobvezni izbirni predmet N2N 7.r./8.r./9.r.
13 SVETLANA
ŠKRK-KOSMAČ
SLJ 6.r., 7.r.-dif, 8.r. 9.r. TOR. 3. šol. ura
14 LJUBOMIR VASIĆ TJA 6.a, 7.r., 8.r., 9.r.; JV SRE. 3. šol. ura
15 SARA ŽAGAR SLJ 6.r.-dif, 7.r., 8.r., 9.r.; DSP pedagog PET. 4. šol. ura
16 ALENKA
FELICJAN
zaposlena preko javnih del (začetek šolskega leta)
17 URŠA
MAIER ŠTOLFA
zaposlena preko javnih del (začetek šolskega leta)
18 IRENA
GAŠPERŠIČ
zaposlena preko javnih del po dogovoru
19 SABINA
ERJAVEC
zaposlena preko javnih del po dogovoru
20 KIM BRCE spremljevalka otroka po dogovoru
21 KATJA ZUPANČIČ svetovalna delavka; DSP psiholog po dogovoru
22 LOREDANA
ŠTEMBERGER
knjižničarka, pomočnica ravnateljice po dogovoru
23 MIRANDA NOVAK v. d. ravnateljice po dogovoru

Potek pouka - časovni razpored šolskih ur

Legenda kratic

Z. Š. RAZREDNIK (SORAZREDNIK)
GOVORILNA URA ODDELEK ŠT. UČENCEV
Matična šola v Dutovljah
1 VLASTA MARKOČIČ
(ANA OREL)
PET. 4. šol. ura
(PET. 4. šol. ura)
9. a 27
2 SVETLANA ŠKRK KOSMAČ
(NINA INTIHAR)
TOR. 3. šol. ura
(TOR. 3. šol. ura)
8. b
14
3 DOROTEJA KOBAL ČERNE
(IRIS LISJAK)
ČET. 3. šol. ura
(PON. 2. šol. ura)
8. a 15
4 BOJAN MIKLAVEC
(LEJLA RAMIREZ)
SRE 3. šol. ura
(SRE 3. šol. ura)
7. a 23
5 BARBARA KOVAČ JURANČIČ
(DOROTEJA KAVČIČ)
ČET. 2. šol. ura
(ČET. 3. šol. ura)
6. b
16
6 LJUBOMIR VASIĆ
(SARA ŽAGAR)
SRE 3. šol. ura
(PET. 4. šol. ura)
6. a
16
7 VIDA PIPAN PET. 2. šol. ura 5. r. Dutovlje 22
8 RENATA JAZBEC SRE. 4. šol. ura 4. r. Dutovlje 24
9 VALENTINA NOVIČ PON. 3. šol. ura 3. r. Dutovlje 20
10 TANJA PLANINŠČEK PON. 4. šol. ura 2. r. Dutovlje 22
11 NATAŠA BRIC,
MIRANDA RUDEŽ,
MAJDA JERANČE
TOR.5.šol.ura(N.B.),
ČET.5.šol.ura(M.R.)
1. r. Dutovlje 23
12 MIRANDA RUDEŽ,
NEŽA PAHOR
ČET.5.šol.ura(M.R.)
PET 5.šol.ura (N.P.)
PB1 Dutovlje
(1. r.)
13 TINA OSTROUŠKA,
NEŽA PAHOR
ČET.3.šol.ura(T.O.)
PET 5.šol.ura (N.P.)
PB2 Dutovlje
(2. r., 3. r.)
14 LEJLA RAMIREZ,
NINA INTIHAR
SRE.3.šol.ura(L.R.),
TOR.3.šol.ura(N.I.)
PB3 Dutovlje
(4. r., 5. r.)
Podružnična šola v Tomaju
1 LAVRA KONIČ,
PETRA MALALAN
PON. 5. šol. ura 1. r., 2. r. Tomaj 20 (8+12)
2 ANITA UKMAR ČET. 5. šol. ura 3. r., 5. r. Tomaj 12 (7+5)
3 NATAŠA VRABEC FON PON. 5. šol. ura 4. r. Tomaj 9
4 MIRIJAM KRAŠNA ŠTOKA TOR. 5. šol. ura PB1 Tomaj
(1. r., 2. r.)
5 PETRA MALALAN,
LEJLA RAMIREZ
PB2 Tomaj
(3. r., 4. r., 5. r.)

JV DU: LJUBOMIR VASIĆ

JV TO: PETRA MALALAN, NATAŠA VRABEC FON

Pri podaljšanem bivanju se glede na število učencev skupine PB na posamezen dan v tednu lahko preoblikujejo oziroma združujejo.

--------------------------------------------------
ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI
--------------------------------------------------

1. BRANKA FRAGIACOMO čistilka
2. NEVENKA GOLMAJER čistilka
3. VOJKO HREŠČAK glavni kuhar
4. KARMEN IVANČIČ gospodinjec
5. SABINA KOBAL poslovna sekretarka
6. TANJA KOCINA računovodkinja
7. VIDA KRSTAN kuharica
8. KATARINA LUIN kuharska pomočnica
9. MIRA MILINKOVIČ čistilka
10. DARJA MOČNIK čistilka
11. OTON MRAVLJA hišnik
12. MILENA ŠTOK čistilka
13. MILENA TAVČAR kuharica
14. RAHMANE TAVČAR čistilka
15. MOJCA ŽIVEC kuharica

--------------------------------------------------