Delavci šole

--------------------------------------------------

... v šolskem letu 2018/2019:

--------------------------------------------------
PEDAGOŠKI DELAVCI
--------------------------------------------------

Z. Š. IME IN PRIIMEK PREDMET
GOVORILNA URA
1 NADJA
BRATINA BERČAN
GUM; MPZ, OPZ PET. 5. šol. ura
2 NEJTA BREMEC MAT;
izbirna predmeta UBE, MME;
računalničarka
PON. 2. šol. ura
3 NINA INTIHAR ZGO, DKE TOR. 4. šol. ura
4 DOROTEJA
KAVČIČ
NAR, BIO, GOS;
izbirna predmeta SPH 7. r., NPH 9. r.;
vodja šolske prehrane
TOR. 5. šol. ura
5 DOROTEJA
KOBAL ČERNE
MAT, TIT ČET. 5. šol. ura
6 BARBARA
KOVAČ JURANČIČ
TJA PON. 5. šol. ura
7 IRIS LISJAK KEM;
izbirni premet POK
ČET. 4. šol. ura
8 VLASTA
MARKOČIČ
LUM;
izbirni predmet LS3
TOR. 5. šol. ura
9 BOJAN MIKLAVEC ŠPO;
izbirni predmeti ŠZZ 7. r., IŠP 8. r., ŠSP 9. r.;
neobvezni izbirni predmet NŠP
TOR. 5. šol. ura
10 ANA OREL MAT, FIZ PON. 5. šol. ura
11 TINA POČKAR GEO PET. 6. šol. ura
12 LEJLA RAMIREZ ŠPO;
izbirna predmeta IŠP 8. r., ŠSP 9. r.
ČET. 4. šol. ura
13 IRENA RUSTJA neobvezni izbirni predmet N2N po dogovoru
14 STAŠA STREHAR izbirni predmeti II1, II2, II3;
neobvezni izbirni predmet N2I;
ITJ krožek
SRE. 4. šol. ura
15 SVETLANA
ŠKRK-KOSMAČ
SLJ TOR. 3. šol. ura
16 LJUBOMIR VASIĆ TJA;
izbirni premet RAD
ČET. 2. šol. ura
17 SARA ŽAGAR SLJ; DSP pedagog PET. 3. šol. ura
18 IRENA
GAŠPERŠIČ
zaposlena preko javnih del po dogovoru
19 SABINA
ERJAVEC
zaposlena preko javnih del po dogovoru
20 LUCIJA MATOŠ spremljevalka otroka po dogovoru
21 KATJA ZUPANČIČ svetovalna delavka, DSP psiholog po dogovoru
22 LOREDANA
ŠTEMBERGER
knjižničarka, pomočnica ravnateljice po dogovoru
23 MIRANDA NOVAK ravnateljica po dogovoru

Potek pouka - časovni razpored šolskih ur

Legenda kratic

Z. Š. RAZREDNIK (SORAZREDNIK)
GOVORILNA URA ODDELEK/SKUPINA ŠT. UČENCEV
Matična šola v Dutovljah
1 DOROTEJA KOBAL ČERNE
(SVETLANA ŠKRK KOSMAČ)
ČET. 5. šol. ura
(PON. 1. šol. ura)
9.a 28
2 BOJAN MIKLAVEC
(LEJLA RAMIREZ)
TOR. 5. šol. ura
(ČET. 4. šol. ura)
8. a 23
3 LJUBOMIR VASIĆ
(IRIS LISJAK)
ČET. 2. šol. ura
(ČET. 4. šol. ura)
7.a
17
4 BARBARA KOVAČ JURANČIČ
(TINA POČKAR)
PON. 5. šol. ura
(ČET. 6. šol. ura)
7. b
17
5 SARA ŽAGAR
(VLASTA MARKOČIČ)
PET. 3. šol. ura
(TOR. 5. šol. ura)
6. a
14
6 NINA INTIHAR
(DOROTEJA KAVČIČ)
TOR. 4. šol. ura
(TOR. 5. šol. ura)
6. b
15
7 VIDA PIPAN PON. 2. šol. ura 5. r. Dutovlje 25
8 RENATA JAZBEC PON. 4. šol. ura 4. r. Dutovlje 21
9 VALENTINA NOVIČ
(MAJDA JERANČE)
SRE. 3. šol. ura
(SRE. 3. šol. ura)
3. r. Dutovlje 22
10 NATAŠA BRIC TOR. 2. šol. ura 2. r. Dutovlje 23
11 LAVRA KONIČ,
MIRANDA RUDEŽ
SRE. 5. šol. ura 1. r. Dutovlje 19
12 MIRANDA RUDEŽ,
NEJTA BREMEC
M.R.: SRE. 5. š. ura
N.B.: PON. 2. š. ura
PB1 Dutovlje
(1. r.)
13 TINA OSTROUŠKA,
IRIS GREGORČIČ,
VALENTINA NOVIČ
T.O.: ČET. 3. š. ura
I.G.: SRE. 7. š. ura
V.N.: SRE. 3. š. ura
PB2 Dutovlje
(2. r., 3. r.)
14 LEJLA RAMIREZ,
NINA INTIHAR
L.R.: ČET. 4. š. ura
N.I.: TOR. 4. š. ura
PB3 Dutovlje
(4. r., 5. r.)
15 LJUBOMIR VASIĆ,
SVETLANA ŠKRK KOSMAČ
L.V.: ČET. 2. š. ura
S.Š.K.: PON. 1. š. ura
JV Dutovlje
Podružnična šola v Tomaju
1 TANJA PLANINŠČEK,
PETRA MALALAN
PON. 5. šol. ura 1. r., 2. r. Tomaj 22 (13 + 9)
2 ANITA UKMAR ČET. 5. šol. ura 3. r. Tomaj 11
3 NATAŠA VRABEC FON PON. 5. šol. ura 4. r., 5. r. Tomaj 16 (7 + 9)
4 MIRIJAM KRAŠNA ŠTOKA TOR. 5. šol. ura PB1 Tomaj
(1. r., 2. r.)
5 MAJA HLAD TOR. 5. šol. ura PB2 Tomaj
(3. r., 4. r., 5. r.)
6 PETRA MALALAN,
NATAŠA VRABEC FON
PON. 5. š. ura JV Tomaj

PB:  PODALJŠANO BIVANJE
JV:  JUTRANJE VARSTVO


Pri podaljšanem bivanju se glede na število učencev skupine PB na posamezen dan v tednu lahko preoblikujejo oziroma združujejo.

--------------------------------------------------
ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI
--------------------------------------------------

1. ALENKA FAJDIGA kuharska pomočnica
2. NEVENKA GOLMAJER čistilka
3. VOJKO HREŠČAK glavni kuhar
4. KARMEN IVANČIČ gospodinjec
5. SABINA KOBAL poslovna sekretarka
6. TANJA KOCINA računovodkinja
7. VIDA KRSTAN kuharica
8. MIRA MILINKOVIČ čistilka
9. DARJA MOČNIK čistilka
10. OTON MRAVLJA hišnik
11. MAJDA RODICA kuharska pomočnica
12. MILENA ŠTOK čistilka
13. MILENA TAVČAR kuharica
14. RAHMANE TAVČAR čistilka

--------------------------------------------------