Tretji predmet NPZ

Tretji predmet, iz katerega se bo letos na naši šoli z nacionalnim preverjanjem znanja preverjalo znanje učencev 9. razreda, je

ŠPORTNA VZGOJA.