Tretji predmet - NPZ 2019 - 9. r.

Izbrani predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2018/2019, so naslednji:
  • tuji jezik,
  • fizika,
  • likovna umetnost,
  • domovinska in državljanska kultura in etika.

S sklepom ministra je določeno, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja na posamezni osnovni šoli. Tretji predmet, iz katerega se bo letos na naši šoli z nacionalnim preverjanjem znanja preverjalo znanje učencev 9. razreda, je

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA.

Seznam - izbor tretjega predmeta po šolah si lahko ogledate na uradni strani ministrstva.

Več o NPZ - šolska spletna stran
Več o NPZ - spletne strani Državnega izpitnega centra
Več o NPZ - spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport