Veseli december v Tomaju - tehniški dan, 1. 12. 2017