Prilagajanje na vodo za 3. razred (Ajdovščina, 19. 12. - 23. 12. 2016)