Prilagajanje na vodo 3. razred, Ajdovščina, 3.- 6. 5. 2016