Pohod na Volnik - izbirni predmet Šport za sprostitev, 1. 4. 2016