Obisk Bowling centra v Sežani - izbirni predmet Šport za sprostitev, 11. 12. 2015