Dan zdrave šole in Evropski športni dan, 29. 9. 2018